Z390 Aorus Elite - Titan Ridge rev2 Not Working.

Hello!Please help! I have MB-Z390 Aorus Elite with Titan Ridge rev2 and my Apollo Twin X not work on Big Sur.Thank you!

Author: rmihai